Bestyrelsen

Lene Norden

Formand

Kontaktperson for:
– Holdsamarbejde Team Kongevejen (Old Girls)

Tlf.: 38 88 50 90 / 28 58 20 65
Email: lene_norden@get2net.dk

Lisbeth Jørgensen

Næstformand

Kontaktperson for:
– ACT Udendørs Fitness

Tlf.: 40 43 41 69
Email: lisbeth.jorgensen@velux.com

Henning Blak Pedersen

Kasserer

Kontaktperson for:
– ACT Udendørs Fitness

Tlf.: 24 68 45 50
Email: henningblakpedersen@live.dk

Anne Blak Pedersen

Bestyrelsessuppleant

Tlf.: 30 52 92 83
Email: anneblakpedersen@gmail.com

“Man skal være glad, når man kommer, og endnu gladere, når man går hjem igen.”