Vi udvider

Blovstrød Outdoor Fitness udvider

Siden Blovstrød Outdoor Fitness begyndte i 2012 har der været en stigende efterspørgsel på udendørs idrætsaktiviteter.

Blovstrød Outdoor Fitness har derfor løbende udvidet med nye fast-opstillede træningsredskaber forskellige steder på Blovstrød Idrætsanlæg og i samarbejde med forskellige sponsorer.

I 2020 besluttede vi dog at flytte vores redskaber til et samlet udendørs trænings-areal bag Blovstrødhallen.

Det skyldes, at vi vil gøre plads til vores næste projekt, som er at etablere en motionssti med forhindringer rundt om anlægget. Motionsstien skal indgå i vores udendørs fitness-træning, men kan også bruges af selvtrænere, der kan lide at dyrke OCR (Obstacle Course Running).

I samarbejde med Allerød Kommune og de øvrige foreninger under Blovstrød Idrætsforening er vi nu ved at besigtige området for at kunne udnytte de muligheder, som arealet giver med beplantning, niveau-forskelle, eksisterende baner osv. Derefter skal en arkitekt give input til en egentlig plan for området.

“Man skal være glad, når man kommer, og endnu gladere, når man går hjem igen.”