Dommere og dommerbord

Blovstrød HF har to dommere, som er certificeret af DHF. Selvom de dømmer på store dele af Sjælland, vil du ofte møde dem i Blovstrødhallen til vores hjemmekampe.

Vi står selv for at passe dommerbordet, og holdene hjælper hinanden, så man ikke skal passe dommerbordet, mens ens eget hold spiller kamp. Dem, der har tjansen med at passe dommerbordet, skal møde senest 10 minutter før kampstart.

Se vejledning i pasning af dommerbord  her.

“Man skal være glad, når man kommer, og endnu gladere, når man går hjem igen.”